SHARP EL 501T WH

SHARP EL 501T WH

 • Вградени функции: 146
 • Изчисляване на комплексни числа
 • Батерия: LR54 × 1
 • Размери (mm): 127 × 73 × 13
 • Тегло (g): 68

СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • 1-променлива статистика
 • Средно, стандартно отклонение
 • nCr, nPr, n!
 • Случайни числа

НОТАЦИЯ И ДЕСЕТНИ ЗНАЦИ

 • FSE дисплей (SCI)
 • 3-цифрена пунктуация

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ

 • Режими DEG/RAD/GRAD
 • sin, co, tan и обратни
 • Хиперболични функции
 • шестдесетични и десетични преобразувания
 • Конверсии на правоъгълни и полярни координати

БРОЙНИ СИСТЕМИ

 • Бройни системи: DEC, BIN, OCT, HEX, PEN

18.00 лв.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

HP Калкулатори (Копие)
28.00 лв.
HP Калкулатори
24.00 лв.
ELEVEN SDC664S
30.00 лв.
CITIZEN SDC 554S
36.00 лв.
ELEVEN SDC554S
27.00 лв.
SHARP EL 340W
36.00 лв.
ELEVEN SDC 810N
15.00 лв.
ELEVEN SLD 200NR
7.50 лв.
ELEVEN SLD 100NR
7.50 лв.
ELEVEN SDC 888 XRD
30.00 лв.