SHARP EL 506TS WH

SHARP EL 506TS WH

 • Вградени функции: 470
 • Изчисляване на комплексни числа
 • Батерия (*Резервно използване): *LR44 × 1
 • Размери (mm): 161 × 80 × 15
 • Тегло (g): 110

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • Система за въвеждане: алгебрична (D.A.L.)
 • 1/x, x², √, %, p
 • Дроби
 • Решаване на уравнения (Нютон)
 • Система от линейни уравнения
 • Матрични и векторни изчисления
 • Числова производна и интеграл
 • Многоредово възпроизвеждане
 • Припомняне на последния отговор (ANS)
 • Променливи на паметта: 9

НОТАЦИЯ И ДЕСЕТНИ ЗНАЦИ

 • FSE дисплей (SCI, FIX, ENG)
 • 3-цифрена пунктуация
 • Бройни системи: DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Логическа операция: И, ИЛИ, НЕ, ОТРИЦАТЕЛ, XOR

СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • 1-променлива статистика
 • 2-променлива статистика
 • Регресионни изчисления: 7
 • Средно, стандартно отклонение
 • NCr, nPr, n!
 • Случайни числа

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ

 • Режими DEG/RAD/GRAD
 • sin, co, tan и обратни
 • Хиперболични функции

52.80 лв.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

HP Калкулатори (Копие)
28.00 лв.
HP Калкулатори
24.00 лв.
ELEVEN SDC664S
30.00 лв.
CITIZEN SDC 554S
36.00 лв.
ELEVEN SDC554S
27.00 лв.
SHARP EL 340W
36.00 лв.
ELEVEN SDC 810N
15.00 лв.
ELEVEN SLD 200NR
7.50 лв.
ELEVEN SLD 100NR
7.50 лв.
ELEVEN SDC 888 XRD
30.00 лв.