SHARP EL 520TGGY

SHARP EL 520TGGY

 • Вградени функции: 420
 • Изчисляване на комплексни числа
 • Батерия (*Резервно използване): *LR44 × 1
 • Размери (mm): 161 × 80 × 15
 • Тегло (g): 110

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • Система за въвеждане: алгебрична (D.A.L.)
 • 1/x, x², √, %, p
 • Дроби
 • Числова производна и интеграл
 • Изчисляване на комплексни числа

ПАМЕТ

 • Многоредово възпроизвеждане
 • Припомняне на последния отговор (ANS)
 • Променливи на паметта: 9
 • НОТАЦИЯ И ДЕСЕТНИ ЗНАЦИ
 • FSE дисплей (SCI, FIX, ENG)
 • 3-цифрена пунктуация

БРОЙНИ СИСТЕМИ

 • Бройни системи: DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Логическа операция: И, ИЛИ, НЕ, ОТРИЦАТЕЛ, XOR

СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • 1-променлива статистика
 • 2-променлива статистика
 • Регресионни изчисления: 6
 • Средно, стандартно отклонение
 • NCr, nPr, n!
 • Случайни числа

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ

 • Режими DEG/RAD/GRAD
 • sin, co, tan и обратни
 • Хиперболични функции
 • шестдесетични и десетични преобразувания
 • Конверсии на правоъгълни и полярни координати

НАУЧНИ ФУНКЦИИ

 • Метрични преобразувания
 • Физически константи
 • МНОГОРЕДОВО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (скочи до върха или края на уравнението)
 • БУТОН „НАЧАЛО“.

52.80 лв.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

HP Калкулатори (Копие)
28.00 лв.
HP Калкулатори
24.00 лв.
ELEVEN SDC664S
30.00 лв.
CITIZEN SDC 554S
36.00 лв.
ELEVEN SDC554S
27.00 лв.
SHARP EL 340W
36.00 лв.
ELEVEN SDC 810N
15.00 лв.
ELEVEN SLD 200NR
7.50 лв.
ELEVEN SLD 100NR
7.50 лв.
ELEVEN SDC 888 XRD
30.00 лв.