SHARP EL 531TH WH

SHARP EL 531TH WH

 • Вградени функции: 273
 • Батерия (*Резервно използване): *LR44 × 1
 • Размери (mm): 161 × 80 × 15
 • Тегло (g): 110

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • Вградени функции: 273
 • Система за въвеждане: алгебрична (D.A.L.)
 • 1/x, x², √, %, p
 • Дроби
 • Многоредово възпроизвеждане
 • Припомняне на последния отговор (ANS)
 • Променливи на паметта: 9

НОТАЦИЯ И ДЕСЕТНИ ЗНАЦИ

 • FSE дисплей (SCI, FIX, ENG)
 • 3-цифрена пунктуация

БРОЙНИ СИСТЕМИ

 • Бройни системи: DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Логическа операция: И, ИЛИ, НЕ, ОТРИЦАТЕЛ, XOR

СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • 1-променлива статистика
 • 2-променлива статистика
 • Регресионни изчисления: 6
 • Средно, стандартно отклонение
 • NCr, nPr, n!
 • Случайни числа

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ

 • Режими DEG/RAD/GRAD
 • sin, co, tan и обратни
 • Хиперболични функции
 • шестдесетични и десетични преобразувания
 • Конверсии на правоъгълни и полярни координати

30.00 лв.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

HP Калкулатори (Копие)
28.00 лв.
HP Калкулатори
24.00 лв.
ELEVEN SDC664S
30.00 лв.
CITIZEN SDC 554S
36.00 лв.
ELEVEN SDC554S
27.00 лв.
SHARP EL 340W
36.00 лв.
ELEVEN SDC 810N
15.00 лв.
ELEVEN SLD 200NR
7.50 лв.
ELEVEN SLD 100NR
7.50 лв.
ELEVEN SDC 888 XRD
30.00 лв.