SHARP EL 9950G

SHARP EL 9950G

 • Вградени функции: 827
 • Дисплей LCD С матрица DI PUNTI 96 × 32
 • Изчисляване на комплексни числа
 • Батерия (*заложена функция): AAA × 4, *CR2032 × 1
 • 27 Памети
 • Размери (mm): 183 × 86 × 20
 • Тегло (g) 187

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • Система за достъп: Директна логическа алгебрика (D.A.L.)
 • 1/x, x², √, %, p
 • MCD, MCM
 • Calcolo del quoziente e del resto
 • Фразиони
 • Таблица с функционални стойности
 • Решаване на уравнения
 • Система за линейни уравнения
 • Изчисления с матрици и вектори
 • Производни и интегрирани
 • ПАМЕТ
 • Многоредово възпроизвеждане
 • Последен отговор (ANS)
 • Номер на записите: 9

ЧИСЛНИ СИСТЕМИ

 • Изчисления в системата DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Логически оператори (И, ИЛИ, НЕ, ОТРИЦАТЕЛНО, XOR)

СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • Изчисления с едно или две променливи
 • Модели на регресия: 14
 • Медия, отклонение от стандарта
 • Комбинации и вариации
 • Случайни числа
 • Статистическа и разпределителна вероятност

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ

 • Английска единица DEG/RAD/GRAD
 • Тригонометрични функции
 • Хиперболични функции

168.00 лв.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

HP Калкулатори (Копие)
28.00 лв.
HP Калкулатори
24.00 лв.
ELEVEN SDC664S
30.00 лв.
CITIZEN SDC 554S
36.00 лв.
ELEVEN SDC554S
27.00 лв.
SHARP EL 340W
36.00 лв.
ELEVEN SDC 810N
15.00 лв.
ELEVEN SLD 200NR
7.50 лв.
ELEVEN SLD 100NR
7.50 лв.
ELEVEN SDC 888 XRD
30.00 лв.