SHARP EL W506T GY

SHARP EL W506T GY

 • Вградени функции: 640
 • Изчисляване на комплексни числа
 • Батерия (*Резервно използване): *LR44 × 1
 • Размери (mm): 166 × 80 × 15
 • Тегло (g): 108

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • Вградени функции: 640
 • Система за въвеждане: алгебрична (D.A.L.)
 • 1/x, x², √, %, p
 • GCD, LCM
 • Изчисляване на коефициента и остатъка
 • Дроби
 • Функционална таблица
 • Решаване на уравнения (Нютон)
 • Система от линейни уравнения
 • Матрични и векторни изчисления
 • Числова производна и интеграл
 • Изчисляване на комплексни числа
 • Функция за обучение (DRILL)
 • Многоредово възпроизвеждане
 • Припомняне на последния отговор (ANS)
 • Променливи на паметта: 9

НОТАЦИЯ И ДЕСЕТНИ ЗНАЦИ

 • FSE дисплей (SCI, FIX, ENG)
 • 3-цифрена пунктуация
 • Бройни системи: DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
 • Логическа операция: И, ИЛИ, НЕ, ОТРИЦАТЕЛ, XOR

СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

 • 1-променлива / 2-променлива статистика
 • Регресионни изчисления: 7
 • Средно, стандартно отклонение
 • NCr, nPr, n!
 • Случайни числа
 • Нормално разпределение
 • Обратно нормално разпределение
 • Биномно разпределение
 • Разпределение на Поасон

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ

 • Режими DEG/RAD/GRAD
 • sin, co, tan и обратни
 • Хиперболични функции

66.00 лв.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

HP Калкулатори (Копие)
28.00 лв.
HP Калкулатори
24.00 лв.
ELEVEN SDC664S
30.00 лв.
CITIZEN SDC 554S
36.00 лв.
ELEVEN SDC554S
27.00 лв.
SHARP EL 340W
36.00 лв.
ELEVEN SDC 810N
15.00 лв.
ELEVEN SLD 200NR
7.50 лв.
ELEVEN SLD 100NR
7.50 лв.
ELEVEN SDC 888 XRD
30.00 лв.